Musikkåren

Frivillige Bergnings-Corpsens Musikkår bildades 1948 och är i dag V. avdelningen. Kåren bestod från början av tolv herrar under ledning av musikfanjunkare Thure Nilsson. 

1980 blev FBC musikkår antagen som hemvärnsmusikkår. Detta medförde att man helt plötsligt fick tillgång till ett mycket stort notbibliotek, uniformering, repetitionslokaler. Vidare fick man utbildning för dirigenter och stavförare samt ett stort antal kurser för enskilda musiker. Den musikaliska kvalitén höjdes härav ganska markant. Under åren har FBC musikkår slitit ut ett antal uniformer eller, som på senare år, har det inte funnits persedlar att rusta nya medlemmar. Sedan 2002 är kåren klädd i f.d. kustartilleriets mörkblå uniform med vitt mösskapell. Tack vare detta har musikkåren kunnat framträda oftare i konsert- och marschsammanhang som just FBC musikkår.

Frivillige Bergnings-Corpsens Musikkårs musikaliska ledare, tillika dirigent är David Rapp och tamburmajor är Daniel Krondahl.
Avd. Chef är Magnus Jacobsson.