Museum

museum-bigger

Museet ligger vid Bäckahästgränd 1 i centrala Ystad.

Här har FBC samlat brandsläckningsmateriel från gamla tider –
allt från svabbar till radioapparater och brandsprutor.

Guidade visningar

Guidad visning torsdagar & lördagar kl 13.00.

Museet är öppet torsdagar och lördagar med start torsdagen den 27 juni tom lördagen den 10 augusti

  • Torsdagar kl. 13.00 – 17.00
  • Lördagar kl. 11.00 – 15.00

FRI ENTRÉ

Förfrågningar om gruppbokningar m.m. kan göras via detta kontaktformulär.

Sven Bergman (1936-2016) grundade och byggde FBC:s brandkårsmuseum.

Ystads Frivillige Bergnings-Corps (FBC), populärt kallad ”Frivilligan”, bildades 1839 som en räddningskår med uppgift att bistå den ordinarie brandkåren vid brand. Tre compagnier sattes upp. Räddnings-Compagniet, vars uppgift var ”att rädda lif och egendom”. Transport-Compagniet, som skulle föra undan ”det bärgade”, till en säker plats. Bevaknings-Compagniet, som hade till uppgift ”att det bärgade vårda”, d.v.s. förhindra plundring och annan förstörelse. Ingen lätt uppgift med tanke på att det ingick husdjur som hästar, grisar, höns, gäss m.m.

1850 ”skänktes medel till Corpsen” för inköp av en brandspruta, den s.k. Berghmanska sprutan efter donatorn. Nu blev ”Frivilligan” även en brandkår och ett fjärde compagni sattes upp, Eldsläcknings-Compagniet. Dessa compagnier blev senare I:a, II:a, III:e och IV:e avdelningarna. År 1948 fick FBC en egen musikkår som blev V:e avdelningen. Denna indelning gäller fortfarande.

Mycket av det gamla finns bevarat på Brandkårshemmet som också FBC’s museum. När man kommer in i entrén från Bäckahästgränd domineras första rummet av Berghmanska sprutan från 1850. Vid ena kortväggen finns bl.a. en del gamla villabrandsprutor och äldre brandsläckare. På väggarna och i taket hänger äldre och nyare materiel. Intressanta saker att nämna är läderspannarna som användes till att langa vatten och ruskorna som man doppade i vatten och slog mot elden. Här kan man också se uniformens utveckling från den äldsta borta i hörnet som var vit långrock och hårdlackerad papphatt i Compagniernas färger. Sedan blev det blårock och en kask, som senare ersattes med blank hjälm. Detta är fortfarande FBC’s officiella uniform. Mannen i hörnet håller ett standar. Dessa skulle visa var chefer och sprutor fanns.

När man kommer in i nästa rum ser man till höger en del av musikkårens utrustning från 1948. Idag består musikkåren av drygt 45 musiker. Vidare finns en monter med bl.a. en del av de ursprungliga papphattarna och gamla signaltrummor. I hörnet till höger står en motorspruta från 1936 och mitt på golvet står en industribrandspruta som härstammar från Ystads Gjuteri. I övrigt är det ”Gåra-sprudor”, gårdssprutor från bygden runt Ystad. På väggen till vänster finns bl.a. en samling äldre typer av larmskåp. 

I trappan upp till andra våningen kan man studera äldre och nyare fotografier av Corpsen. Övervåningen är både samlingssal och museum. I skåpet i hallen finns medaljer som skänkts efter avlidna medlemmar. När man kommit in i samlingssalen kan man på väggen till höger se en bild av vår grundare Johan Wilhelm Fåhræus och samtliga chefer genom tiderna. Vidare kan man se gamla uniforms- och utrustningsdetaljer och medlemsförteckningar. Brickorna med nummer var till för att kunna hålla reda på manskapet. En långvägg omfattar till största delen gåvor och priser, men här står också chefens standar. I montern vid utgången kan man förutom priser och gåvor se ett antal av de ursprungliga papphattarna.

FBC’s huvudsakliga uppgift är idag att bevara historien och gamla traditioner, material och utrustning. Corpsen har också fyra brandbilar av äldre modell. En täckt brandbil, Ford 1931 kallad ”Puckeln”. Två öppna stegbilar, en Volvo 1933 och en Volvo 1939. Slutligen en Volvo Duett från 1968. I samlingen ingår också motorsprutor, den äldsta från 1936. Några av bilarna används till turistkörning under sommaren.

Ystads Frivillige Bergnings-Corps är Sveriges äldsta frivilliga brandkår och firar sin årsdag varje år den första lördagen i augusti med parad genom staden och en sprutmönstring på Stortorget.