Befälskår


Corpschef

Peter Lundh  e-post
FBC:s XVI chef, tillträdde 2016.
Chefen har huvudansvaret för kårens traditioner och att hålla historien bevarad.


Second-chef 
Lars Lindsjö  e-post
Second-chefen är chefens närmaste man och han är ansvarig för manskapet och uppläggning av mönstringarna under året.


Administrativ second (secreterare)
Anders Liljeberg    e-post
Administrative seconden är ansvarig för rullor och uppläggning av FBC:s befälsmöten samt protokoll och kontakter.

 


Administrativ second (casseur)
Magnus Lindén  e-post
Är ansvarig för ekonomi och medlemstidningen FBC:aren.


Standarförare
Michael Mårtensson e-post

Ansvarar för FBC:s fordon och leder Tekniska gruppen.


I. Adjutant
Christoffer Nilsson e-post
Ansvarar för museiverksamheten samt organisation av traditionsbevarande åtgärder. Leder Bevarandegruppen.


II. Adjutant
Roland Nilsson e-post
Ansvarar för FBC:s  guidningar från brandbilarna och leder Turistgruppen.


III. Adjutant
Conny Alm  e-post
Är ansvarig för Beredskapsgruppen.


IV. Adjutant
Emmie Dahlgren  e-post
Är ansvarig för hemsida och sociala medier.


Chef I. avdelningen
Lars Jeppsson e-post
I avdelningen är gröna och hette tidigare Eldsläcknings-Compagniet.


Chef II. avdelningen
Magnus Lloyd   e-post
II avdelningen är gul och hette tidigare Bewaknings-Compagniet.


Chef III. avdelningen
Ponthus Ruda   e-post
III. avdelningen är röd och och hette tidigare Transport-Compagniet.

Chef IV. avdelningen
Tommy Andersson   e-post
IV avdelningen är vita och hette tidigare Räddnings-Compagniet.

Magnus Jacobsson 2023 2
Chef V. avdelningen
Magnus Jacobsson e-post
V. avdelningen är blå och detta är FBC:s musikkår. De hette tidigare Frivilliga Brandkårens musikkår.

 

Övriga

Stf. Avd. Chef (Ordningsman) I avd: Siwert Kvist, Hans-Åke Nilsson
Stf. Avd. Chef (Ordningsman) II avd: Thorbjörn Brundin, Anders Lewhagen
Stf. Avd. Chef (Ordningsman) III avd: Jesper Hansen, Lars Lind
Stf. Avd. Chef (Ordningsman) IV avd: Kent Vogel, Anton Karlsson
Stf. Avd. Chef (Ordningsman) V avd: Liselott Nilsson, Roger Hansson