Kontakter till Turistrådet

Kontakter till Turistrådet

  1. Ansvarig för Turistverksamheten II:e Adjutant – Roland Nilsson, 0708-67 59 13 & e-post
  2. Samordning Guider – Thomas Nilsson, 0739 – 72 40 12 & e-post 
  3. Samordning Torgpersonal – Roland Nilsson, 0708-67 59 13 & e-post
  4. Samordning Museipersonal – Christoffer Nilsson, 0738-060809 & e-post