V. avdelningen

Dirigent: David Rapp
Stavförare: Daniel Krondahl

Avdelningschef Magnus Jacobsson: e-postMagnus Jacobsson 2023 2

 

Ystads Frivillige Bergnings-Corps Musikkår

Frivillige Bergnings-Corpsens Musikkår bildades 1948 och är i dag V. avdelningen. Kåren bestod från början av tolv herrar under ledning av musikfanjunkare Thure Nilsson. Nils Jellvi och Knut Nilsson är två veteraner som varit med från musikkårens bildande och utnämndes vid 2003 års sprutmönstring till hedersledamöter i FBC.

1980 blev FBC musikkår antagen som hemvärnsmusikkår. Detta medförde att man helt plötsligt fick tillgång till ett mycket stort notbibliotek, uniformering, repetitionslokaler. Vidare fick man utbildning för dirigenter och stavförare samt ett stort antal kurser för enskilda musiker. Den musikaliska kvalitén höjdes härav ganska markant. Under åren har FBC musikkår slitit ut ett antal uniformer eller, som på senare år, har det inte funnits persedlar att rusta nya medlemmar. Förändring skedde 2002 då kåren med ett långtidslån från Försvarsmakten numera är klädda i kustartilleriets mörkblå uniform med vitt mösskapell. Tack vare detta har musikkåren kunnat framträda oftare i konsert- och marschsammanhang som just FBC musikkår.

FBC/Hemvärnets Musikkår Ystad har under många år varit aktiva även utanför Sveriges gränser. Musikkåren har bland annat framträtt och representerat landet i Danmark, Finland, Tyskland, England och USA. På senare tid har antalet högvakter på Stockholms slott utökats markant eftersom man är en muskkår godkänd för statsceremoniella och utländska uppdrag. Ystad International Military Tattoo är ett av Europas största i sitt slag som musikkåren var med och startade 1999.

Idag består orkestern av ca. trettio medlemmar där åldern varierar mellan 15 och 80 år. En del av charmen är att alla åldrar samlas kring ett gemensamt intresse – att utöva musik.

Frivillige Bergnings-Corpsens Musikkårs musikaliska ledare, tillika dirigent är Stig Norberg, som tamburmajor och som vicedirigent fungerar Jan-Anders Bergh.

Vid den årliga sprutmönstringen (första lördagen i augusti) utdelas ett vandringspris, instiftat på Corpsens 160-årsdag. Priset skall gå till den FBC-musiker som under året visat flit och framträtt i FBC-uniform minst två gånger. Under åren har följande fått sina namn ingraverade på väggskölden:

 • 1999 Stig Norberg
 • 2000 Rolf Grahn
 • 2001 Gert Glenmark
 • 2002 Knut Nilsson
 • 2003 Nils Jellvi
 • 2004 Gösta Mårtensson
 • 2005 Christer Mårtensson
 • 2006 Jeannette Sjunnesson
 • 2007 Anders Björk
 • 2008 Jan-Anders Bergh
 • 2009 Sven-Ingvar Andersson
 • 2010 Jennie Brandt
 • 2011 Kent Markestedt
 • 2012 Sofie Burman
 • 2013 Pål Sander
 • 2014 Emmie Dahlgren
 • 2015 Jonas Gröneng
 • 2016 Mattias Hanning. 
 • 2017 Caroline Schmidt
 • 2018 Roger Hansson
 • 2019 Daniel Krondahl
 • 2020 Corona/Covid-19
 • 2021 Finn Wessel
 • 2022 Johannes Lindberg
 • 2023