IV. avdelningen

 

Avdelningschef: Tommy Andersson e-post

 
 

Tommy Andersson

Compagni-anförare, Räddnings-Compagniet (IV. Avd.)

0705-439820

Instruktionsbok för motorsprutan.

Mönstringar och sammanträden 2021 – 2022. 

På grund av pandemiläget så flyttas vårsmönstringens tävlingar med Malmö FBK och Ekenäs vandringspris samt Ardins vandringspris till Höstmönstringen.

Lördagen den 6 Juni        Sveriges Nationaldag. 

Måndagen den 26 Juni    Avdelningsmöte Puts och kontroll motorsprutan.

Måndagen den 2 Aug      Förövning inför 182 – årsdagen.

Lördagen den 7 Aug       FBC:s 182-årsdagens sprutmönstring. 

Söndagen den 10 Okt    Höstmönstring. Med Malmö FBK och Ekenäs                                                                     vandringspris samt Ardins vandringspris. 

Tisdagen den 2 Nov      Avdelningsmöte, Brandstationen. (I, II, III, IV o V Avd.)

Fredagen den xx Dec    Avdelningsmöte, jultallrik. 

Söndagen den 13 Mars 2022   Corpsens årsmöte.