I. avdelningen

 

 Avdelningschef: Lars Jeppsson e-post

 
 

Årsprogram 2022/-23 för 1:a avd. i Ystads FBC

Onsdag 23 feb.            Avdelningens årsmöte

Söndag 13 mars          FBC årsmöte 2022

Tisdag 5 april              Avd.möte I – IV avd.

Söndag 8 maj              FBC Vårmönstring med tävlingar och Malmö FBK och Ekenäs vandringspriser (OBS! Nytt datum)

Måndag 16 maj          Tävling om Ardins vandringspris.

Torsdag 6 juni            Sveriges nationaldag

Måndag 1 aug.            Förövning inför årsdagen

Lördag 6 aug.              Sprutmönstring / FBC:s 183-årsdag med försits på Brandkårshemmet

Aug/sep.                        Sommarfest i någon form

Söndag 9 okt.               FBC Höstmönstring

Tisdag 1 nov                Avd.möte I – IV avd.

Fredag 3 dec.                Julbord

Måndag 13 feb.            Avdelningens årsmöte 2023

Söndag 12 mars           FBC årsmöte 2023

Mer information om de olika aktiviteterna kommer efterhand.
Håll koll på hemsidan, SMS och E-post