Bilder från museet

Berghmanska sprutan
Skänkt av grosshandlare Peter Christian Berghman 1850

De första hattarna i FBC, 1839
Den gröna, till Eldsläcknings-Compagniet, kom inte
förrän man fick Berghmanska sprutan 1851.

FBC fick nya kaskar omkring sekelskiftet 18-1900-talet

 

 

Comments are closed