Befälskår

Peter Lundh 3 S1480021
Corpschef
Peter Lund  e-post
FBC:s XVI chef, tillträdde 2016.
Chefen har huvudansvaret för kårens traditioner och att hålla historien bevarad

Paul Persson
Second-chef 
Paul Persson  e-post
Second-chefen är chefens närmaste man och han är ansvarig för manskapet och uppläggning av mönstringarna under året

Bjorn Stjärnfaldt     
Administrativ second
Björn Stjärnfält    e-post
Administrative seconden är ansvarig för rullor och uppläggning av FBC:s befälsmöten samt protokoll och kontakter

 

Magnus
Administrativ second
Magnus Lindén  e-post
Är ansvarig för ekonomi och Medlemstidning FBC:aren


Standarförare
Michael Mårtensson e-post 
Ansvarar för FBC:s fordon och leder Tekniska gruppen.


I. adjutant
Ossian Edlund  e-post
Ansvarar för museiverksamheten samt organisation av traditionsbevarande åtgärder. Leder Bevarandegruppen


II. adjutant
Roland Nilsson e-post
Ansvarar för FBC:s  guidningar från brandbilarna och leder Turistgruppen

Conny Alm
III. adjutant
Conny Alm  e-post
Är ansvarig för Beredskapsgruppen.

lange
IV. adjutant
Hans Lange  e-post
Är ansvarig för olika former av marknadsföring av FBC

 

Lars Jeppsson
Chef I. avdelningen
Lars Jeppsson e-post
I avdelningen är gröna och hette tidigare Eldsläcknings-Compagniet 

Lloyd
Chef II. avdelningen
Magnus Lloyd   e-post
II avdelningen är gul och hette tidigare Bevaknings-Compagniet

Ponthus Ruda
Chef III. avdelningen
Ponthus Ruda   e-post
III. avdelningen är röd och och hette tidigare Transport-Compagniet

 

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Chef IV. avdelningen
Tommy Andersson   e-post
IV avdelningen är vita och hette tidigare Räddnings-Compagniet 

Eva Milberg 3 S1480022
Chef V. avdelningen
Eva Milberg e-post
V. avdelningen är blå och detta är FBC:s musikkår. De hette tidigare Frivilliga Brandkårens musikkår

Övriga

Stf. Avd. Chef (Ordningsman) I avd: Siwert Kvist, Hans-Åke Nilsson
Stf. Avd. Chef (Ordningsman) II avd: Thorbjörn Brundin, Anders Lewhagen
Stf. Avd. Chef (Ordningsman) III avd: Jesper Hansen, Roland Keyser
Stf. Avd. Chef (Ordningsman) IV avd: Anders Liljeberg, Magnus Fransson
Stf. Avd. Chef (Ordningsman) V avd: Christoffer Nilsson, Emmie Dahlgren

Comments are closed